1. De levering aan de ontvanger geschiedt voor rekening van de besteller. De bezorgkosten van een bestelling zijn per adres:

 € 9,00 ( Regio Zuid Holland) inclusief BTW.

2. Aangevraagde leveringstijden zullen door Ekoflora.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen. Dit betekent niet dat wij exacte levertijden kunnen garanderen.

3. Als blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de ontvanger bijvoorbeeld verhuisd is, uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn, geeft dit geen recht op een nieuwe levering, levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. Ekoflora.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de besteller. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient zelf te contoleren of de persoon niet op vakantie is, dan wel thuis is of dat het adres, postcode of huisnummer nog wel klopt.

4. De besteller gaat ermee akkoord dat indien de ontvanger niet thuis is, dan wel niet open doet of het bedrijf gesloten is, het product (indien mogelijk) bij één van de buren zal worden afgegeven.

5. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering van uw bestelling doordat de ontvanger niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de besteller niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuw product en/of bezorging.

6. Indien de ontvanger niet thuis is kan de koerier of bloemist een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de ontvanger niet op het schriftelijke verzoek van de bloemist of koerier reageert kan de bloemist of koerier beslissen het product na enkele dagen retour te sturen. Dit geeft de besteller en/of de ontvanger niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.

7. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van de bloemen. Dit geeft de besteller niet het recht de bestelling te annuleren.

1. De te leveren bloemen en/of producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten en andere producten.

2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde bloemen en/of producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst telefonisch of e-mail te worden gemeld aan Ekoflora.nl, hierna wordt de klacht onderzocht dan wel een passende oplossing geboden.

3. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de bloemen en/of producten dienen binnen 5 dagen na levering aan Ekoflora.nl gemeld te worden.

4. Klachten met betrekking tot de bezorging van de bloemen en/of producten dienen binnen 2 dagen na de oorspronkelijke bezorgdatum door de besteller of ontvanger gemeld te worden.

5. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer het recht tot afkeuring van de gehele geleverde zending. Dit dient echter binnen 24 uur gemeld te worden aan Ekoflora.nl, waarna een passende oplossing zal worden geboden.

6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

7. Bestellingen die niet voldoen aan de eisen van de besteller of ontvanger kunnen binnen 24 uur worden teruggezonden naar Ekoflora.nl. De kosten hiervoor zijn volledig voor de besteller of ontvanger en geven dan pas het recht op volledige terugbetaling dan wel annulering van de bestelling.

8. Al onze versproducten zijn uitgesloten van herroepingsrecht. Dit houdt in dat u géén gebruik kunt maken van het recht om onze versproducten kosteloos binnen 14 dagen te retourneren.

1. Bestellingen voor levering tot 2 dagen voor aflevering geannuleerd worden.

2. Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag. Ekoflora.nl zal zorgdragen voor een terugbetaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de bestelling en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te betalen bedrag.

3. Uitzondering zijn orders van bedrijven die bij Ekoflora.nl op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde termijn van punt 1 kosteloos geannuleerd worden.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met info@ekoflora.nl